Konzulting

01 PRÍPRAVA REZIDENČNÝCH PROJEKTOV

Sme partnermi pre investorov a developerov rezidenčných a komerčných nehnuteľností, ktorým zabezpečujeme komplexné služby počas celého procesu developmentu – od investičného zámeru, posúdenia a získanie akvizície, cez vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti až po marketing a predajný servis spojený s odovzdaním bytov kupujúcim a zápisu nového vlastníka do katastra nehnuteľností. V spolupráci s architektom projektu pomáhame čo najefektívnejšie optimalizovať bytové a nebytové priestory a tým zabezpečiť vysokú profitabilitu projektu.

03 INVESTIČNÉ PORADENSTVO

Nehnuteľnosti, ktoré generujú pravidelný príjem sú bezpečným miestom pre privátnych a inštitucionálnych investorov. Wentons poskytuje kupujúcim prístup k informáciám o nehnuteľnostiach, ktoré sú verejne na predaj, ale taktiež prístup k diskrétnym predajom mimo mainstreamového trhu. Wentons zabezpečuje klientom komplexné poradenstvo počas celého procesu transakcie a to hlavne: zastupovanie pri vyjednávaní obchodných podmienok (nacenenie nehnuteľností), report z oblasti trhu prenájmov na území danej nehnuteľnosti, SWOT analýzu, prípravu marketingových materiálov a prípravu LoI.

02 AKVIZÍCIE A PREDAJ POZEMKOV

Vo Wentons zastupujeme kupujúcich a predávajúcich pozemkov, privátnú aj inštitucionálnu klientelu. Zameriavame sa na pozemky, ktoré sú vhodné na rezidenčný a komerčný development. Pre klienta sa snažíme vyhľadať vhodný typ akvizície a poskytovať mu služby podľa jeho konkrétneho zadania. Služba štandardne zahŕňa vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti, prieskum trhu, cien novostavieb bytov, resp. prenájom komerčných priestorov ako aj aktívne zastupovanie pri vyjednávaní obchodných podmienok transakcie. Náš cieľ? Predaj, alebo kúpa pozemku za čo najideálnejších podmienok.

04 PRIESKUM

Meriame rezidenčný trh novostavieb bytov vo vybraných mestách, vyhľadávame a overujeme informácie o realizovaných aj pripravovaných developerských projektoch a spracované ich poskytujeme partnerom v podobe kvartálnych reportov. Z našich podrobných analýz trhu, tzv. ušitých na mieru, sa dokážu naši partneri kvalitnejšie rozhodovať o svojich investíciách.

Ing. Pavol Fábry

Ing. Pavol Fábry

KONATEĽ / PARTNER

0948 171 733

info@wentons.sk